Om Sauda Sparebank

Om Sauda-Sparebank

Sauda-Sparebank er en del av sparebankstiftelsen som skal sikre gode banktjenester til både bedrifter og privatpersoner. Sparebankens hovedsatsningsområde har lenge historisk sett vært Sauda og Suldal. Den ble startet av privatpersoner fra dette området for over 100 år siden, noe som gjør at den har sterke røtter i dette området.

En del av Sparebank Vest

Sauda-Sparebank har nå blitt en del av Sparebanken Vest, som ønsker å tilby gode banktjenester til personer og bedrifter på Vestlandet. De har flere fysiske kontorer spred over et stort geografisk område og en brukervennlig nettbankløsning. I nettbanken kan kundene betale regninger, kjøpe ekstra tjenester og gjøre andre nødvendige banktjenester. Dette gjør det enklere for kundene å holde kontroll over utgifter og skaffe seg en oversikt over kontobevegelsene.

Flere fordeler med en lokalbank

Selv om Sauda-Sparebank nå er en del av et større konsern, Sparebank Vest, jobber de for å beholde sin lokale profil. En bank med røtter i et lokalsamfunn kan tilby innbyggerne en mer personlig kundestøtte. Dette gjelder spesielt hvis man skal ta opp et boliglån. Lokalbanken kjenner boligmarkedet og det er derfor enklere å kunne vurdere størrelsen på boliglånet. I tillegg er det ofte enklere for en bank med lokal forankring å kunne støtte lokale bedrifter. Det er denne lokale forankringen som gjør denne banken til en attraktiv bank for kundene i lokalmiljøet.

En lokalbank har og større muligheter til å hjelpe å støtte de lokale foreninger og lokalt initiativ. Sauda-Sparebank støtter blant annen den lokale Røde Kors foreningen.

Sterkere sammen med Sparebank Vest

En utfordring for en lokal bank er selvsagt å sikre seg et godt nok inntekstgrunnlag i tillegg til å kunne tilby sine kunder et variert banktilbud. Så ved å slå seg sammen med en større gruppe, kan man forhandle frem bedre avtaler for sine kunder.  Dette inkluderer både bedriftsavtaler og kortavtaler for å nevne noe.

Ved å være en del av denne Sparebank Vest organisasjonen, kan Sauda-Sparebank nå flere kunder og være med på å styre retningen til denne organisasjonen.  Målet er å sikre kvalitet og et godt utvalg av gode produkter til gode priser for alle på Vestlandet.

Personlig service blir stadig viktigere

Det er mange om beinet på finansmarkedet og det er en hard konkurranse.  Kundene er selvsagt opptatt av kostnader, men selve opplevelsen er også viktig. Dette kan være vanskelig å få til i et samfunn hvor mye av driften er nettbasert. Kundene kan selv gå inn og betale regninger, kjøpe banktjenester og mye annet. Det er mindre behov for fysiske kontorer og mange lokalavdelinger legges ned. Her kommer den største fordelen til en lokalbank, nemlig at de kan tilby både en nettbankløsning og lokale avdelinger hvor man kan få personlig veiledning. Selvsagt har de også chat funksjoner og annet på sine nettsider så man ikke må møte opp i bankens lokaler for å få hjelp.

For denne sparebanken er det viktig å skape engasjement gjennom å inspirere frivillige og støtte gode krefter lokalt. De vil og jobbe aktivt i Sparebank Vest organisasjonen for å sikre langsiktig drift.  Bankens kjerneverdier er kulturskapende, uavhengig og ikke minst langsiktig tekning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *